การใช้สารหน่วงการลามไฟในสิ่งทอ
ผ้ากันไฟ (Fire resistant fabric) โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
– การเคลือบสารเคมีในเส้นใยก่อนที่จะนำไปทอผ้า
– การเคลือบสารเคมีในขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตเป็นผ้าผืนหรือชิ้นงานแล้ว

ผ้ากันไฟไม่ได้หมายความว่า ไม่ติดไฟ แต่จะไม่เกิดการลามของเปลวไฟ การกันไฟจะดีหรือไม่ดีจะขึ้นอยู่กับระยะเวลา (วินาที) และระยะทาง (เซนติเมตร) ในระหว่างการเผาไหม้

ปัจจุบัน นิยมใช้ผ้ากันไฟอย่างแพร่หลายในธุรกิจ อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล โรงภาพยนตร์ ที่พักอาศัย สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

การเลือกใช้สารหน่วงการลามไฟ มักขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ประเภท  ชนิดของวัสดุ ราคา และความสามารถในการนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย ดังนี้
– แสดงความเป็น Fire resistant fabric ได้สูง
– ใช้งานง่าย
– ไม่มีผลต่อผิวสัมผัสของวัสดุ
– ไม่มีผลทำให้ผ้าเหลือง
– สามารถใช้ร่วมกับสารอื่นได้
– ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง และการถ่ายเทอากาศของผ้าไม่ลดลง
– ไม่เกิดก๊าซที่เป็นพิษ
– ความแข็งแรงโครงสร้างของผ้าไม่เปลี่ยนแปลง