“ถามมา-ตอบไป”

การเผาไหม้มีกี่ประเภท
คำตอบ : 3 ประเภท คือ
—————3.1.การเผาไหม้ที่มีเปลวไฟ เช่น จุดฟืน
—————3.2.การเผาไหม้ที่ไม่มีเปลวไฟ เข่น ถ่านหิน
—————3.3.การระเบิดเนื่องจากการเข้ารวมตัวของออกซิเจนในทันทีทันใดหรือการแยกตัวทางปฏิกิริยาเคมียิ่งทำให้เกิดแรงดันและความร้อนสูง

ผ้าชนิดใดที่มีความไวต่อไฟมาก และเหมาะกับการใช้สารหน่วงการลามไฟที่สุด
คำตอบ : ผ้าฝ้าย