บริษัท ไทยพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
จัดตั้งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2551  ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105551027987 สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 135 ซอยนวมินทร์ 85 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240  บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่าย PS Fire Retarder สารหน่วงการลามไฟคุณภาพสูง คิดค้นพัฒนาโดยทีมนักวิทยาศาสตร์คนไทยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ทางเทคนิค น้ำยาทนไฟที่พัฒนาขึ้นเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D 777-97 ของประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท ไทยพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ ด้วยแนวคิด

สร้างความเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย
ผลิตสารหน่วงการลามไฟคุณภาพสูง ได้มาตรฐานสากล