คิดค้น

นวัตกรรมใหม่

มุ่งมั่น

ความเป็นเลิศ

พึงพอใจ

สูงสุด

บริษัท ไทยพีเอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เราเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่าย สารหน่วงการลามไฟ PS Fire Retarder ที่มีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์และของใช้ต่างๆ ที่ทำจากผ้า เช่น ผ้าม่าน พรม ปลอกหมอน ผ้าหุ้มโซฟา ฯลฯ ในที่อยู่อาศัย โรงแรม รีสอร์ท สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า  โดยการพ่นเคลือบผ้าให้มีคุณสมบัติทนไฟ ไม่ลุกติดไฟ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดความรุนแรง และอัตราการเกิดอัคคีภัย รวมถึงสามารถประยุกต์นำไปใช้กับช่างผู้รับเหมา ในการรับพ่นเคลือบผ้าที่ติดตั้งงานตกแต่ง เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการทนไฟให้กับผ้า นอกจากนี้ยังสามารถนำไปผลิตเป็นชุดทนไฟสำหรับพนักงานดับเพลิง หรือผู้ที่ต้องทำงานใกล้กับแหล่งความร้อน เช่น พ่อครัว แม่ครัวหน้าเตาไฟ ให้สามารถจัดหาชุดทนไฟได้ในราคาถูก แทนการใช้ชุดทนไฟราคาแพงจากต่างประเทศ

PS Fire Retarder เป็นสารหน่วงการลามไฟที่มีประสิทธิภาพสูง  คิดค้นพัฒนาโดยทีมนักวิทยาศาสตร์คนไทยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ทางเทคนิค น้ำยาทนไฟที่พัฒนาขึ้นเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D 777-97 ของประเทศสหรัฐอเมริกา

กระบวนการทำงานของสารหน่วงการลามไฟ
เป็นการทำให้วัสดุเชื้อเพลิงคือผ้าที่ติดไฟ แปรสภาพเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟหรือติดไฟได้ยากขึ้น  โดยการใช้สารหน่วงการลามไฟฉีดพ่นไปบนเนื้อผ้า

การใช้สารหน่วงการลามไฟในสิ่งทอ
ผ้ากันไฟ (Fire retarder fabric) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

– การเคลือบสารเคมีในเส้นใยก่อนที่จะนำไปทอผ้า
– การเคลือบสารเคมีในขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตเป็นผ้าผืนหรือชิ้นงานแล้ว
ผ้ากันไฟไม่ได้หมายความว่า ไม่ติดไฟ แต่จะไม่เกิดการลามของเปลวไฟ การกันไฟจะดีหรือไม่ดีจะขึ้นอยู่กับระยะเวลา (วินาที) และ…อ่านเพิ่มเติม